Menu

Systeemintegratie

Koppeling2

Koppeling2

Koppelingen in het kwadraat. netkiX verbindt verschillende platformen met elkaar. Zo gaan de orders uit onze e-commerce website rechtstreeks de boekhouding en het warehouse systeem in. We melden ook de orders al voor bij bijvoobeeld PostNL. De labels voor op de dozen die we van PostNL terugkrijgen, nemen we mee in de af te drukken orderfomulieren, zodat de orderverwerking alles op één document heeft staan.

De productcatalogus bouwen we op uit de informatie die uit andere systemen wordt ontsloten, zoals bijvoorbeel Navision (Microsoft Dynamics), PFA of XL-ENZ.