Menu

De Zorgwissel App

Beschikbare bedden in de zorg

Inzicht in beschikbare beddencapaciteit in de regio

Daar sta je dan. Je werkt bijvoorbeeld bij de huisartsenpost en er komt een patiënt binnen die niet opgenomen kan worden in het ziekenhuis het ziektebeeld daarvoor niet past. Naar huis kan ook niet, dus de mevrouw of meneer moet worden opgenomen in een andere zorginstelling. En daar zijn er nogal wat van... Door een triage in te vullen in de Zorgwissel App, kan in de regio worden gekeken waar er een bed beschikbaar is. Vanuit de App kan direct worden gebeld.