Menu

Zorgwissel

Optimalisatie ketenintegratie
Zorgwissel: Optimalisatie ketenintegratie

In sommige ziekenhuizen wordt op dit moment de uitstroom van patiënten decentraal georganiseerd. Andere ziekenhuizen hebben de uitstroom al ondergebracht in een transferpunt. Wanneer een patiënt medisch uitbehandeld is, zal passende nazorg moeten worden georganiseerd. Dit brengt erg veel werk met zich mee. Enerzijds omdat er niet bekend is wie allemaal nazorg kan leveren, anderzijds omdat de communicatie vaak telefonisch gaat. Nazorgaanbieders hebben zelf een wachtlijst of geen duidelijke capaciteitsplanning waardoor een vlotte doorstroom wordt bemoeilijkt.

Een ziekenhuis logt in op een beveiligde website waar een zoekopdracht kan worden ingevoerd met alle kenmerken die voor de betreffende patiënt van belang zijn. Met één druk op de knop worden alle aangesloten (na)zorgaanbieders geïnformeerd over de behoefte van het ziekenhuis. Heeft de patiënt een voorkeur voor een zorgaanbieder? Geen probleem. Door het kiezen van een voorkeuraanbieder, wordt alleen deze partij ingelicht. Mocht deze partij geen capaciteit hebben, dan wordt de zoekopdracht alsnog doorgezet naar alle partijen. Dat Zorgwissel voordelen biedt heeft de praktijk inmiddels wel uitgewezen. Hier alle voordelen op een rij.

Vraag en aanbod vinden elkaar veel makkelijker

Zorgwissel maakt eerlijke concurrentie mogelijk. Omdat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de zorgaanbieders, ontvangen alle aangesloten zorgaanbieders de uitgezette zoekopdrachten tegelijkertijd. Tenzij de patiënt een voorkeur heeft aangegeven voor een zorgaanbieder. Er kan wel een aanpassing nodig zijn in werkwijze. Met Zorgwissel geldt veelal: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Transparante ketenintegratie

Omdat Zorgwissel geen "voorkeuren" kent, is er sprake van transparante ketenintegratie. Iets dat de NMa ook nastreeft voor samenwerking in de zorg.

Efficiënte communicatie

Omdat alle communicatie via Zorgwissel verloopt, blijft alle informatie die betrekking heeft op de zoekopdracht bij elkaar. Ook reacties van zorgaanbieders op een zoekopdracht worden hierbij opgeslagen. Werkoverdracht kan niet eenvoudiger.

Bereik alle zorgaanbieders

Doordat een zoekopdracht met één druk op de knop naar alle aangesloten zorgaanbieders gaat, behoren ellenlange belrondes tot de verleden tijd. Zorgaanbieders voor thuiszorg kunnen nu postcodegebieden definiëren waar zij actief zijn. Zo ontvangen zij alleen de zoekopdrachten die in hun regio vallen.

Snelle(re) doorstroming patiënt naar de nazorg

Door al deze verbeteringen kan een patient sneller doorstromen naar de nazorg. Dit komt de kwaliteit van zorg zeer ten goede omdat een patiënt beter af is in de nazorg wanneer hij/zij medisch is uitbehandeld in het ziekenhuis.

Reducering verkeerd bed

Voor het ziekenhuis is, naast verbeterde kwaliteit van zorg voor de patiënt, de reductie van het "verkeerde bed" belangrijk. Het terugdringen van het onnodig bezet houden van een ziekhuisbed behoort bij de meeste ziekenhuizen tot de belangrijkste speerpunten van de komende jaren.

Weten of er voor bepaalde patiënten een bed vrij is in de regio? Kijk in de Zorgwissel App.
De Zorgwissel App

Weten of er voor bepaalde patiënten een bed vrij is in de regio? Kijk in de Zorgwissel App.

Lees meer...
Een two factor authentication (2FA) is een authenticatie methode waarbij je twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang tot te krijgen. In het Nederlands noemen we dit ook wel een twee stappen authenticatie.
Twee factor authenticatie

Een two factor authentication (2FA) is een authenticatie methode waarbij je twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang tot te krijgen. In het Nederlands noemen we dit ook wel een twee stappen authenticatie.

Lees meer...
Zorgwissel koppelt met verschillende systemen om zo het gebruiksgemak te verhogen.
Externe koppelingen

Zorgwissel koppelt met verschillende systemen om zo het gebruiksgemak te verhogen.

Lees meer...